ธันย่าซีวิว :  บ้านริมทะเลหาดส่วนตัว ไม่ไกลจากพัทยา